Nestlé ökar insatserna för att nå klimatmålen – fokus på regenerativt jordbruk och förnybar el

Torsdag, December 3, 2020

Som en undertecknarna av FN:s ”Business Ambition for 1.5° C” presenterar nu Nestlé sin detaljerade färdplan före utsatt tid. Nestlé har beslutat att halvera sina utsläpp fram till 2030 och bli klimatnautrala 2050 – även när företaget växer.

nestlé net zero roadmap

Bland åtgärderna i färdplanen ingår stöd till jordbrukare och leverantörer för satsning på regenerativt jordbruk, plantering av hundratals miljoner träd inom de närmaste tio åren och övergång till 100 procent förnybar el fram till 2025. Dessutom ökar Nestlé kontinuerligt andelen "koldioxidneutrala" varumärken, däribland Nespresso.

Färdplanen som nu läggs fram är resultatet av en fullständig genomgång av Nestlés verksamhet för att identifiera utmaningar och deras omfattning samt avgöra vilka åtgärder som krävs för att ta itu med dem. Under 2018 stod företaget för 92 miljoner ton växthusgasutsläpp, vilket blir nollpunkten för att mäta vilka framsteg som görs.

"Att ta itu med klimatförändringarna kan inte vänta och därför måste vi agera. Det är absolut nödvändigt för vår långsiktiga framgång. Vi har en unik möjlighet att bekämpa klimatförändringarna eftersom vi är verksamma i nästan samtliga länder i världen och har storleken och räckvidden för att kunna göra skillnad. Vi kommer att arbeta nära våra leverantörer, jordbrukare, organisationer, myndigheter och branschpartners och kunder för att minska vårt klimatavtryck,” säger Mark Schneider, CEO för Nestlé.

Nestlés arbete med att bli klimatneutrala innefattar tre huvudområden:

  • Företaget arbetar redan med 500 000 jordbrukare och 30 000 leverantörer för att stödja dem i implementering av regenerativa jordbruksmetoder. Detta kommer att bidra till bättre markhälsa samt underhålla och återställa ekosystem. I gengäld erbjuder Nestlé bönderna bättre ersättning för sina varor, inköp av större kvantiteter och delfinansiering av nödvändiga investeringar. Nestlé väntas köpa över 14 miljoner ton råvaror från regenerativt jordbruk fram till 2030, vilket ökar efterfrågan på den typen av varor. 

Nestlé utökar också sitt skogsplanteringsprogram för att plantera 20 miljoner träd varje år de kommande tio åren i områden där råvaror köps in. Fler träd betyder mer skugga för grödor, mer kol borttaget från atmosfären, högre avkastning samt förbättrad biologisk mångfald och markhälsa. Företagets försörjningskedjor av viktiga råvaror kommer att vara avskogningsfria år vid 2022. Genom dessa insatser bygger Nestlé partnerskap på lång sikt och ger jordbrukssamhällen större säkerhet och högre inkomster.

  • Nestlé kommer slutföra övergången till 100% förnybar el i sina 800 anläggningar i 187 länder där inom de närmaste fem åren. Företaget byter ut sin globala fordonsflotta till alternativ med lägre utsläpp och kommer minska samt klimatkompensera affärsresor fram till 2022. Särskilda åtgärder för att bevara vatten och ta itu med matavfall införs också.
     
  • Nestlé förändrar sin produktportfölj genom att öka utbudet av växtbaserade livsmedel och drycker samt anpassar produkterna till att bli mer klimatvänliga. Antalet "koldioxidneutrala" varumärken kommer öka för att ge konsumenterna möjlighet att bidra i kampen mot klimatförändringar. Genom bland annat växtbaserad mat från Hälsans Kök siktar företaget på att uppnå koldioxidneutralitet 2022. Även Nespresso siktar på att nå koldioxidneutralitet år 2022 och Nestlé Waters-kategorin 2025.

”När knappt två tredjedelar av våra utsläpp kommer från jordbruk är det uppenbart att regenerativt jordbruk och återplantering av skog är avgörande i vår väg mot klimatneutralitet. Dessa insatser kommer minska utsläppen och förbättra den biologiska mångfalden i stor skala. Vi kommer också fortsätta att eliminera utsläpp från vår verksamhet och göra förbättringar i vår produktportfölj. Detta kräver hårt arbete, men vi är fast beslutna att leverera”, säger Magdi Batato, verkställande direktör för operations.

The Science-Based Targets Initiative – den globala myndigheten för bedömning av klimatneutralitet, har utvärderat Nestlés mål och bekräftat att de uppfyller de mest ambitiösa kriterierna i Parisavtalet. Nestlé kommer att tillhandahålla årliga uppdateringar för att ge mer insyn kring utvecklingen.

”Den globala inriktningen och målen är fastställda – nu är det dags att agera på lokal nivå. I Norden och i Sverige arbetar vi med flera konkreta projekt som kommer att bidra till att koncernen når målen: vi driver övergången till mer växtbaserad kost genom Hälsans Kök; vi undervisar och inspirerar våra barn till en hälsosammare och mer hållbar livsstil genom våra Nestlé for Healthier Kids-program; vi gör stora framsteg när det gäller att minska utsläpp och avfall vid våra fabriker och på nordisk nivå bedriver vi lokal infrastrukturbyggnad för att ta itu med avfallsproblemet. Även om Nestlé är ett globalt företag är vi fast beslutna att göra skillnad på lokal nivå här i Sverige", säger Jonas Holfve, landschef för Nestlé Sverige.