Nestlé integritetspolicy

Vår integritetspolicy och du

Sekretesspolicy

Vi vet att dataintegritet står högt på agendan idag, och vi vill att du fritt ska kunna interagera med oss utan att behöva oroa dig för din datassäkerhet.

Här hittar du en översikt över hur vi hanterar dina personuppgifter, syftet med vår hantering, och hur du gynnas av den. Du hittar även information om dina rättigheter och hur du kommer i kontakt med oss.

Om du vill ha mer information kan du få tillgång till hela integritetspolicyn nedan


Uppdateringar till integritetspolicyn

Vi måste justera integritetspolicyn i takt med att både tekniken och vår företagsamhet utvecklas. Vi vill därför rekommendera att du regelbundet läser vår integritetspolicy för att se till att du hela tiden är uppdaterad med hur Nestlé använder dina personuppgifter.


Är du under 13 år?

Om du är under 13 år vill vi be dig att du väntar tills du är lite äldre innan du interagerar med oss, eller att du ber en förälder eller förmyndare att kontakta oss! Vi kan inte samla in och använda dina personuppgifter utan deras tillstånd.


Vilken typ av data samlar vi in?

Uppgifterna vi genererar när du genomför ett köp, data som samlas in automatiskt när du går in på en av våra webbplatser eller appar så som IP-adress, enhets-ID, vilken webbläsare du använder och hur du interagerar med Nestlé-webbplatserna före och efter att du har skapat ett Nestlé-konto. Du hittar mer information om de här teknikerna i vår Cookies-policy.

Data som samlas in från andra lagliga källor så som Nestlés kampanjpartners, från allmänna källor, data från din interaktion med våra annonser, eller personuppgifter som ingår i din profil på ett socialt nätverk och som du har gett oss åtkomst till.
 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, hantera dina beställningar, svara på dina frågor och förse dig med information om Nestlé och våra produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna uppfylla lagstadgade krav, sälja eller överföra relevanta delar av vår verksamhet, för att hantera våra system och ekonomi och för att kunna genomföra undersökningar och utöva juridiska rättigheter. Vi kombinerar dina personuppgifter från alla källor så att vi kan förstå dig bättre och förbättra och skräddarsy din erfarenhet när du interagerar med oss.


Vem har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Vi begränsar insynen i dina personuppgifter, men vi måste visa dem i specifika fall och huvudsakligen för följande mottagare:

 • Företag inom Nestlé-koncernen där detta krävs av juridiska skäl eller med ditt samtycke;
 • Tredje part som är involverad i att förse oss med tjänster så som administrering av Nestlés webbplatser, appar och tjänster (det vill säga funktioner, program och kampanjer) tillgängliga för dig, och som har rätt skydd;
 • Kreditupplysningsinstitut/inkassoföretag, där detta är tillåtet i lag, och om vi måste verifiera din kreditvärdighet (om du väljer att beställa mot faktura) eller samla in utestående fakturor; och
 • Relevanta myndigheter om lagen kräver det eller det ligger i ett berättigad affärsintresse.

Överföring av dina personuppgifter

Vi kan behandla dina personuppgifter utanför det land där du är bosatt inklusive länder utanför EU i de syften som anges i denna policy. När vi överför dina personuppgifter till andra länder följer vi alla nödvändiga steg för att se till att vi följer tillämpliga lagar.


Vilka rättigheter har du över dina personuppgifter

När vi ber dig att förse oss med personuppgifter informerar vi dig om varför vi behöver dem och hur de kommer att användas. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas i det syfte som anges i integritetspolicyn eller andra ytterligare syften som meddelas dig innan de börjar behandlas. Om du väljer att inte förse oss med personuppgifter när vi ber om dem, kan detta begränsa de tjänster vi erbjuder dig. Om du exempelvis inte ger oss din adress kan vi inte leverera din beställning.

Om du delar dina personliga data med oss har du rätt att (i) begära tillgång till dem (det vill säga få reda på vilka data vi har om dig och få en kopia), (ii) be om att ändringar görs (iii) be att dina data raderas. Detta gör du genom att logga in på ditt konto eller genom att kontakta oss.

 • Du kan även välja bort marknadsföringskommunikation genom att (i) klicka på ”Avanmäl”-länken du får med varje mail/sms från oss; (ii) ändra preferenser via ditt konto eller genom att kontakta oss.
 • För cookies och liknande tekniker kan du hantera dina preferenser via vårt Cookie Consent-verktyg i nedre högra hörnet av din skärm. Här hittar du även mer information om vår Cookie-policy.
 • Du kan be om överföring av dina personuppgifter till ett annat företag.
 • Du kan bestrida hanteringen av dina personuppgifter under specifika omständigheter.

Du kan lämna in en reklamation

Om du är orolig för överträdelse av din integritet eller missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta oss för att lämna in en reklamation. Vi hoppas att vi ska kunna uppfylla dina behov av information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor du inte har fått svar på har du även rätt att vända dig till relevanta dataskyddsmyndigheter.

Datasäkerhet och lagring

Vi vidtar olika åtgärder för att se till att dina personuppgifter är skyddade och säkra inklusive begränsning av tillgång till dina personuppgifter på lägsta möjliga behovsnivå och enligt tillämpliga säkerhetsstandarder för att skydda dina uppgifter.

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter endast hanteras i kortast möjliga period i samband med: (i) syftet som anges i denna integritetspolicy; (ii) ytterligare syften som du har informerats om före eller i samband med insamling av relevanta personliga data eller i början av den relevanta hanteringen (iii) enligt krav eller tillämplig lag; sammanfattningsvis innebär detta att om dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att förstöra eller ta bort dem på ett säkert sätt.

Kontakta oss

Nestlé Sverige AB agerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som hanteras under eller i samband med denna integritetspolicy. Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller Nestlés metoder för insamling och hantering av personuppgifter, kontakta oss via

ring till 020 – 299 300

maila till forum@se.nestle.com

post till Nestlé Sverige AB Box 7173 250 07 HELSINGBORG

 Nestlé Integritetspolicy

Läs noga igenom denna integritetspolicy (”Policy”) för att sätta dig in i vår policy och praxis angående dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Denna policy gäller alla individer som interagerar med Nestlés tjänster i egenskap av konsumenter (”Du”). Denna policy beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används och visas av Nestlé Sverige AB (“Nestlé”, “Vi”, ”Oss”). Den talar också om hur du kan komma åt dina uppgifter och uppdatera dem samt välja hur uppgifterna får användas.

Integritetspolicyn täcker vår datainsamling både elektroniskt och på annat sätt och omfattar information som vi samlar in genom olika kanaler som butiker, webbplatser, applikationer, sociala medier, kundservice, säljevenemang m.m. Vänligen notera att vi kan samla in personuppgifter från olika källor (webbplats, analogt event).  Som en del av det här kombinerar vi personuppgifter som ursprungligen samlats in av olika Nestlé-enheter eller Nestlé-partners. I avsnitt 9 hittar du mer information om hur du kan bestrida detta.

Om du inte förser oss med nödvändiga personuppgifter (vi kommer att meddela dig i detta fall, exempelvis genom att tydliggöra informationen i våra registreringsblanketter) kan vi kanske inte förse dig med våra varor och/eller andra tjänster. Integritetspolicyn kan ändras när som helst (se avsnitt 11).

Denna integritetspolicy ger viktig information om följande områden:

 1. KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER
 2. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG OCH HUR VI SAMLAR IN DEM
 3. BARNS PERSONUPPGIFTER
 4. COOKIES/LIKNANDE TEKNIKER, LOGGFILER OCH WEBBUGGAR
 5. ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 7. FÖRVARING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 8. LAGRING OCH/ELLER ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 9. TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER
 10. DINA VAL OM HUR VI FÅR ANVÄNDA OCH VISA DINA UPPGIFTER
 11. FÖRÄNDRINGAR I VÅR POLICY
 12. DATAKONTROLL OCH KONTAKT
   

1 KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER

Denna policy gäller för uppgifter vi samlar in från eller om dig med nedanstående metoder (se avsnitt 2) och från nedanstående källor:

 • Nestlé-webbplatser. Konsumentinriktade webbplatser som drivs av eller för Nestlé, både webbplatser som vi driver på våra egna domäner/webbadresser och våra miniwebbplatser i sociala nätverk så som Facebook (”Webbplatser”).
 • Nestlé mobila webbplatser/appar. Konsumentinriktade mobila webbplatser eller applikationer som drivs av Nestlé, exempelvis appar för smarttelefoner.
 • Mail, sms och andra elektroniska meddelanden. Omfattar elektronisk kommunikation mellan dig och Nestlé.
 • Nestlé CES. Kommunikation med vårt Consumer Engagement Centre (”CES”).
 • Analoga registreringsformulär. Tryckta eller digitala registreringsblanketter och liknande formulär som vi samlar in per post, vid butiksdemonstrationer, tävlingar och andra kampanjer och evenemang m.m.
 • Reklaminteraktioner. Interaktioner via vår marknadsföring (det vill säga om du interagerar med en av våra annonser på en webbplats som tillhör tredje part kan vi få information om den interaktionen).
 • Uppgifter som vi skapar. Under våra interaktioner med dig kan vi skapa personuppgifter om dig (bland annat registrera dina inköp på våra webbplatser).
 • Uppgifter från andra källor. Sociala nätverk tillhörande tredje part (så som Facebook, Google), marknadsundersökningar (om feedback inte har getts på anonym bas), datainsamlare, kampanjpartners till Nestlé, offentliga källor och uppgifter som inhämtas när vi köper andra företag.
   

2.    PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

Beroende på hur du kommunicerar med Nestlé (online, offline, per telefon osv.) kan vi samla in olika slags uppgifter om dig enligt nedanstående.

 • Personlig kontaktinformation. Här ingår alla uppgifter du lämnar som gör att vi kan kontakta dig personligen, såsom namn, adress, e-postadress, kontaktinformation på sociala nätverk eller telefonnummer
 • Kontoinformation. Alla uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil. Det kan gälla inloggningsnamn/e-postadress, skärmnamn, oåterkalleliga lösenord, säkerhetsfråga och -svar m.m.
 • Demografisk information och intressen. Uppgifter som beskriver dina demografiska eller beteendemässiga egenskaper. Det kan gälla födelsedatum, ålder eller åldersspann, kön, geografisk plats (t.ex. postnummer), favoritprodukter, hobbys och fritidsintressen samt hushålls- och livsstilsinformation.
 • Information från dator/mobil enhet. Uppgifter om datasystem eller annan teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig mot någon av våra webbplatser eller applikation såsom IP-adressen till din dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version. Om du kopplar upp dig mot en Nestlé-webbplats eller applikation med en mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om den mobila enhetens unika ID, geografiska läge (geolocation) och andra liknande mobila uppgifter.
 • Webbplatser/användning av kommunikation. När du besöker eller kommunicerar med någon av våra webbplatser eller nyhetsbrev kan vi använda automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge och annan liknande information samt statistik om dina besök, t.ex. sidornas responstider, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler) och de kan också samlas in med hjälp av spårningstjänster från tredje part i analytiskt och marknadsföringssyfte. Du har rätt att invända mot användningen av dessa tekniker, för ytterligare information, se avsnitt 4.
 • Marknadsundersökningar och konsumentfeedback. Omfattar information som du frivilligt lämnar till oss om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster.
 • Konsumentgenererat innehåll. Med detta avses innehåll som du skapar och sedan delar med oss i sociala nätverk tillhörande tredje part eller laddar upp på en eller flera av våra webbplatser eller appar, inklusive användning av sociala nätverks-appar tillhörande tredje part som exempelvis Facebook. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat liknande innehåll. Där detta är tillåtet kan vi samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med en lång rad aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer, webbcommunity- och konsumentaktiviteter samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.
 • Tredje parts sociala nätverk. Med detta avses information som du delar med allmänheten eller som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (t.ex. Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår exempelvis grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista m.m.) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela med sig av till utvecklare av tredjepartsapplikationer. Vi kan till exempel ta emot uppgifter om din profil (eller delar av profilen) varje gång du hämtar eller kommunicerar med en Nestlé-webbapplikation på ett socialt nätverk tillhörande tredje part som Facebook eller varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en Nestlé-webbplats (t.ex. Facebook Connect) eller varje gång du interagerar med oss via ett socialt nätverk tillhörande tredje part. För att få reda på mer om hur dina uppgifter som hämtats från ett socialt nätverk som tillhör tredje part kan hämtas in av Nestlé eller för att stoppa delning av den här typen av nätverksinformation, besök den relevanta tredje parts webbplats.
 • Betalningsuppgifter och ekonomisk information. All information som vi behöver för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, t.ex. betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag osv.) eller andra former av betalning (i förekommande fall)]. Oavsett vilket hanterar både vi och vår(a) kortleverantör(er) betalningar och ekonomisk information i enlighet med tillämpliga lagar, regelverk och säkerhetsstandarder som PCI DSS.
 • Samtal till konsumenttjänster. Kommunikation med CES kan registreras och avlyssnas i enlighet med tillämpliga lagar, lokala affärsmässiga behov (exempelvis i kvalitets- eller utbildningssyfte). Betalkortsuppgifter registreras inte. Där lagen så kräver, kommer du att informeras om den här typen av inspelning innan samtalet börjar.
 • Känsliga personuppgifter. Vi strävar vanligtvis inte efter att samla in eller på annat sätt hantera känsliga personuppgifter. Om vi måste hantera dina känsliga personuppgifter av någon anledning, gör vi detta endast med ditt samtycke, vilket är frivilligt (bland annat i marknadsföringssyfte). Om vi hanterar dina känsliga personuppgifter av andra anledningar gör vi det med följande juridiska grunder: (i) upptäckt och förebyggande av brott (inklusive förebyggande av bedrägeri); och (ii) efterlevnad av tillämplig lag (till exemple för att följa vår mångfaldsrapportering).
   

3 BARNS PERSONUPPGIFTER

Vi använder medvetet inte oss av eller samlar in personuppgifter från barn under 13 års ålder. Om vi upptäcker att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år kommer vi omedelbart att radera barnets personuppgifter från vårt register. Nestlé kan dock samla in personuppgifter om barn under 13 års ålder direkt från en förälder eller förmyndare, med personens uttryckliga godkännande.
 

4.  COOKIES/LIKNANDE TEKNIKER, LOGGFILER OCH WEBBUGGAR

 • Cookies/liknande tekniker. För att ta reda på hur du kan redigera dina cookie-inställningar, få detaljerad information om vilka cookies vi använder och i vilket syfte, läs vår Cookie-policy
 • Loggfiler. Vi kan samla in uppgifter i form av loggfiler som registrerar aktiviteten på webbplatserna och samlar in statistik om användarnas surfvanor. Uppgifterna skapas automatiskt och hjälper oss att söka fel, förbättra prestandan eller upprätthålla säkerheten på webbplatserna.
 • Webbsignaler. Webbsignaler (även kallade webb-buggar) är små strängar med kod som skapar en grafisk bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och som har till syfte att överföra uppgifter tillbaka till oss. Information som samlas in via webbsignaler kan innehålla teknisk information såsom IP-adress, samt information om hur en användare svarar på en e-postkampanj (t.ex. vilken tid e-postmeddelandet öppnades, vilka länkar du öppnar från meddelandet osv.) Vi kan använda webbsignaler på våra webbplatser eller infoga dem i de e-postmeddelanden du får från oss. Vi använder information från webbsignaler i en rad olika syften, bland annat rapporter om webbtrafik, för att räkna unika besökare, reklam, e-postgranskning och -rapportering samt individuell anpassning.
   

5.    ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Följande avsnitt beskriver de ändamål vi har med att samla in och använda dina uppgifter, liksom de olika typer av uppgifter som kan samlas in för varje syfte. Observera att alla nedanstående användningsområden inte är relevanta för alla konsumenter.

Vad vi använder dina personuppgifter tillVåra syftenVåra juridiska intressen
Kundtjänst. Vi använder enbart dina personuppgifter i konsumenttjänstsyfte inklusive för att besvara dina förfrågningar. För detta behöver vi oftast vissa kontaktuppgifter och information om anledningen till frågan (t.ex. orderstatus, tekniska problem, frågor eller klagomål om produkter, allmänna frågor osv.).
 • Fullfölja avtalsförpliktelser
 • Lagliga skyldigheter
 • Våra berättigade
 • Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster
 • Vara mer effektiva
Tävlingar, marknadsföring och andra kampanjer. Med ditt samtycke (där detta krävs) använder vi dina personuppgifter för att förse dig med information om varor och tjänster (det vill säga marknadskommunikation eller kampanjer eller erbjudanden). Detta kan göras via mail, annonser, sms, telefonsamtal eller vanlig postgång i laglig utsträckning. Vissa av våra kampanjer och erbjudanden kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller sociala nätverk. Användandet av dina personuppgifter är frivilligt vilket innebär att du kan invända mot (eller dra tillbaka ditt godkännande i vissa länder) hanteringen av dina personuppgifter i detta syfte. För att få mer information om hur du ställer in alternativ för marknadsföringskommunikation, se avsnitt 9 och 10 nedan. För mer information om våra tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder, se de officiella reglerna och detaljerna för respektive tävling/kampanj.
 • Med ditt samtycke (där detta krävs)
 • Fullfölja avtalsförpliktelser
 • Våra berättigade intressen
 • Ta reda på vilka av våra produkter och tjänster som intresserar dig och informera dig om dem.
 • Identifiera olika typer av konsumenter av nya produkter eller tjänster

Tredje parts sociala nätverk. Vi kan använda dina uppgifter när du interagerar med funktioner i tredje parts sociala nätverk såsom "Gilla”-funktionen för att erbjuda dig reklam och interagera med dig på tredje parts sociala nätverk. Du kan ta reda på mer om hur funktionerna fungerar och vilka profiluppgifter vi kan få om dig, och hur du kan ändra dessa inställningar genom att besöka de aktuella sektionerna sociala nätverkets integritetspolicy.

Personalisering (offline eller online). Med ditt samtycke (där detta krävs) kan vi använda dina personuppgifter (i) för att analysera dina preferenser och vanor (ii) för att förutse dina behov baserat på vår analys av din profil (iii) för att förbättra och personalisera dina upplevelser på våra webbplatser och appar; (iv) för att se till att innehållet på våra webbplatser/appar är optimerat för dig och för din dator och enhet; (v) för att förse dig med riktad reklam och innehåll, och (vi) för att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner när du väljer det. Vi kan till exempel lagra ditt användarnamn/e-postadress eller skärmnamn så att du snabbt kan logga in nästa gång du besöker vår webbplats eller lätt hittar de varor du lade i din kundvagn vid förra besöket. Utifrån denna information, och med ditt samtycke (där detta krävs) kan vi även visa dig specifikt Nestlé-innehåll eller kampanjer som är skräddarsydda för dig. Användandet av dina personuppgifter är frivilligt vilket innebär att du kan invända mot hanteringen av dina personuppgifter i detta syfte. För mer information om hur du avanmäler dig, se avsnitt 10 nedan.

 • Med ditt samtycke (där detta krävs)
 • Våra berättigade intressen
 • Ta reda på vilka av våra produkter och tjänster som intresserar dig och informera dig om dem.
 • Identifiera olika typer av konsumenter av nya produkter eller tjänster

Fullföljande av beställning. Vi kan använda dina uppgifter för att bearbeta och leverera dina beställningar och för att informera dig om beställningarnas status. Det kan innebära användning av vissa personliga kontaktuppgifter och betalningsinformation.

Andra allmänna syften (det vill säga intern undersökning eller marknadsundersökning, analys, säkerhet). I enlighet med applicerbara lagar kan vi använda dina personuppgifter i andra affärsmässiga syften så som att underhålla ditt konto, utföra intern eller extern marknadsundersökning och mäta effektiviteten hos våra reklamkampanjer. Vi förbehåller oss rätten att, om du har Nestlé-konton, sammanföra dessa konton till ett enda konto. Vi använder även dina personuppgifter för hantering och drift av vår kommunikation, IT och säkerhetssystem.

 • Fullfölja avtalsförpliktelser
 • Med ditt samtycke (där detta krävs)
 • Lagliga skyldigheter
 • Våra berättigade intressen
 • Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster
 • Vara mer effektiva
 • Skydda våra system, nätverk och personal
 • Efterlevnad av juridiska skyldigheter
Juridiska anledningar eller sammanslagning/uppköp. Om Nestlé eller dess tillgångar köps upp av eller slås samman med ett annat företag inklusive går i konkurs, kommer vi att dela dina personuppgifter med vår juridiska efterföljare. Vi kommer även att visa dina personuppgifter för tredje part (i) när så krävs av tillämplig lag; (ii) som svar i juridiska processer; (iii) som svar på en förfrågan från rättsväsendet; (iv) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, eller allmän egendom; eller (v) för att tillämpa alla typer av villkor eller de villkor som gäller för vår webbplats.
 • Lagliga skyldigheter
 • Våra berättigade intressen
 • Efterlevnad av juridiska skyldigheter
 • Skydda våra tillgångar och personal


 

6. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Utöver de Nestle-enheter som nämns i avsnittet för datakontroll och kontakt (se avsnitt 12), delar vi dina personuppgifter med följande typer av tredjepartsorganisationer:

 • Tjänsteleverantörer. Utomstående företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet (t.ex. orderuppfyllelse, betalningshantering, drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, marknadsundersökningsföretag, kundservice, kampanjer, dataanalys, CRC osv.) Tjänsteleverantörer och deras utvalda personal får endast tillgång till och rätt att använda dina personuppgifter genom oss för de specifika aktiviteter de har ombetts att utföra, baserat på våra instruktioner, och de måste skydda dina personuppgifter. Där detta krävs av tillämplig lag, kan du få en lista på de leverantörer som hanterar dina personuppgifter (se avsnitt 12 för att kontakta oss).
 • Kreditupplysningsinstitut/inkassoföretag. I den utsträckning som omfattas av lagen, är kreditupplysningsinstitut och inkassoföretag externa företag som vi använder oss av för att hjälpa oss att verifiera din kreditvärdighet (framför allt för beställningar mot faktura) eller för att samla in utestående fakturor.
 • Tredjepartsföretag som använder personuppgifter i eget marknadsföringssyfte. Förutom i situationer där du har gett ditt godkännande hyr vi inte ut eller säljer dina uppgifter till tredjepartsföretag för deras marknadsföring. Deras identitet uppges när du bes om ett godkännande.
 • Tredjepartsmottagare som använder personuppgifter av juridiska anledningar eller på grund av sammanslagning/uppköp. Vi kommer att visa dina personuppgifter till tredje part av juridiska anledningar eller i samband med ett förvärv eller en sammanslagning (se avsnitt 5 för mer information).
   

7. FÖRVARING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Nestlé vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter endast hanteras i kortast möjliga period i samband med de syften som anges i vår integritetspolicy. Kriteriet för att fastställa förvaringsperioden av dina personuppgifter är:

(a) Nestlé behåller kopior av dina personuppgifter i en form som tillåter identifiering så länge som:

 • Vi har en pågående relation med dig (det vill säga där du ingår i vår maillista och inte har avanmält dig)
 • Dina personuppgifter är nödvändiga i samband med de syften som anges i integritetspolicyn och vi har en giltig juridisk bas

Plus

(b) Varaktigheten för:

 • (i) en tillämplig preskriptionstid (en period under vilken en person kan ställa ett juridiskt krav på oss) och
 • (ii) ytterligare 2 månader efter den tillämpliga preskriptionstiden (så att vi kan identifiera personuppgifter för en person som kan ställa ett juridiskt krav på oss i slutet av den tillämpliga perioden)

Och

(c) Dessutom, vid ett eventuellt juridiskt krav, kan vi fortsätta att hantera dina personuppgifter under den förlängda tiden som är nödvändig i samband med det juridiska kravet.

Under de perioder som anges i paragraf b(i) och b(ii) ovan, begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till lagring eller/och för att skydda dessa uppgifter, förutom i den utsträckning som uppgifterna måste granskas i samband med ett anspråk eller annat åtagande enligt applicerbar lag.
När perioderna i avsnitt (a), (b) och (c) ovan, var och en i möjliga applicerbara utsträckning, är avslutade, kommer vi antingen att (i) permanent radera eller första relevanta personuppgifter eller (ii) omvandla relevanta personuppgifter till anonyma uppgifter.


8.    LAGRING OCH/ELLER ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder lämpliga metoder (se nedanstående beskrivning) för att hålla dina uppgifter konfidentiella och säkra. Detta skydd gäller dock inte uppgifter som du väljer att dela med dig av offentligt, t.ex. i sociala nätverk tillhörande tredje part.

 • Personer som har tillgång till dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att hanteras av vår auktoriserade personal eller företrädare beroende på de specifika syften för vilka dina personuppgifter har samlats in (det innebär till exemel att vår personal som ansvarar för kundtjänstfrågor kommer att ha tillgång till ditt konsumentregister).
 • Vidtagna åtgärder i driftsmiljöer. Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder sig av rimliga säkerhetsåtgärder för att förebygga ej auktoriserad tillgång. Vi följer rimliga standarder för att skydda personuppgifter Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker och även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten under överföringen till våra webbplatser.
 • Åtgärder vi förväntar oss av dig. Det är viktigt att också du själv medverkar i att hålla dina uppgifter säkra och trygga. När du skapar ett onlinekonto ska du se till att välja ett lösenord som är svårt att gissa för andra. Avslöja aldrig lösenordet för någon – det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt. Du ansvarar för att hålla lösenordet skyddat och för all användning av ditt konto. Om du använder en delad eller offentlig dator måste du se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn. Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Använd dig också av alla sekretessinställningar eller kontroller vi tillhandahåller i de allmänna områdena på vår webbplats.
 • Överföring av dina personuppgifter. Lagringen och bearbetningen av dina uppgifter enligt ovanstående beskrivning, såsom användning eller röjande av dina uppgifter, kan kräva att dina uppgifter överförs till och/eller lagras på en plats utanför landet där du bor.

Vi överför även dina personuppgifter till länder utanför EEA (Europeiska ekonomiska gemenskapen) (dvs. andra Nestlé-enheter) inklusive till länder med en annan dataskyddslag än den som appliceras inom EEA. Vi (i) har fastställt godkända avtalsstandarder i enlighet med EU-kommissionen för att skydda dina personuppgifter (och du har rätt att be oss om en kopia av dessa klausuler (genom att kontakta oss enligt nedan beskrivna) och/eller (ii) gör detta med ditt samtycke (där lagen tillåter detta).


9.    DINA RÄTTIGHETER

Åtkomst till personuppgifter Du har rätt att få tillgång till, granska och be om en fysisk eller elektronisk kopia av information som vi lagrar om dig. Du har även rätt att begära information om källan till dina personuppgifter.
Dessa rättigheter kan även utövas genom att skicka oss ett e-mail oscar@oscar.dk eller skriva till oss på Nestlé Professional Food A/S, Att. Marketing, Industrivej 36, DK-4683 Rønnede,  och bifoga en kopia på din identitetshandling (där detta efterfrågas av oss och är godkänd i lag). Om förfrågan skickas av en annan person än du, utan att ange bevis för att förfrågan är juridiskt korrekt och gjord av dig, kan förfrågan avslås. Vänligen notera att alla typer av identifieringsinformation som lämnas till oss endast kommer att hanteras i enlighet med, och i den utsträckning som lagen tillåter.
Fler rättigheter (modifiering, radering av personuppgifter) Där lagen tillåter det kan du (i) begära radering, portabilitet, korrigering eller granskning av dina personuppgifter; (ii) begränsa användningen och hanteringen av dina personuppgifter; och (iii) återkalla ditt godkännande till våra datahanteringsaktiviteter.

Enligt applicerbar lag har du dessutom följande rättigheter vad gäller användningen av dina relevanta personuppgifter:

 • rätten att invända mot, på grunder baserade på din specifika situation, användningen av dina relevanta personuppgifter av oss, eller genom oss; och
 • rätten att protestera mot att vi behandlar dina relevanta personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte

Observera att i vissa fall kan det vara omöjligt att ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Vi kan få en begäran om att behålla en del av dina personuppgifter efter att du har bett om att de ska raderas för att uppfylla våra juridiska eller avtalsmässiga åtaganden. Tillämplig lag kan även tillåta oss att behålla en del av dina personuppgifter för att täcka våra affärsmässiga behov.

Där detta är möjligt har våra webbplatser skapat en funktion som tillåter dig att granska och ändra personuppgifter som du har angett. Notera att våra registrerade kunder måste kunna styrka sin identitet (t.ex. inloggningsnamn/e-postadress, lösenord) innan de får tillgång till sin kontoinformation och kan göra ändringar. Detta hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto.

Vi hoppas att vi ska kunna uppfylla dina behov av information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor du inte har fått svar på har du även rätt att klaga hos relevanta dataskyddsmyndigheter.

10   DINA VAL OM HUR VI FÅR ANVÄNDA OCH VISA DINA UPPGIFTER

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter vad gäller de personuppgifter du lämnar till oss. Nedanstående funktioner ger dig kontroll över dina uppgifter på följande sätt:

 • Cookies/liknande tekniker. Du hanterar ditt godkännande via (i) vår godkännandehanteringslösning eller (ii) din webbläsare om du vill avvisa några eller samtliga cookies/liknande tekniker, eller avisera när dessa används. Se avsnitt 4 ovan.
 • Annonsering, marknadsföring och kampanjer. Du kan godkänna att dina personuppgifter används av Nestlé för att marknadsföra dess produkter eller tjänster via kryssrutor på registreringsformulären eller genom att svara på frågorna som visas av våra CES-representanter. Om du väljer att inte längre få den här typen av kommunikation kan du när som helst avanmäla dig från all marknadsföringsrelaterad information genom att följa instruktionerna som anges i varje kommunikationsdel. Om du vill avanmäla all marknadskommunikation från alla typer av kanaler, inklusive sociala nätverk tillhörande tredje part, kan du när som helst avanmäla via länkarna som finns i all den information vi skickar till dig, genom att logga in på webbplatserna/apparna eller på sociala nätverk tillhörande tredje part. Här kan du ändra dina användarpreferenser på ditt konto genom att kryssa av relevanta rutor eller genom att ringa vår kundtjänst. Observera att även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, t.ex. orderbekräftelser eller annan transaktionsinformation, aviseringar om kontoaktiviteter (kontobekräftelser, ändringar av lösenord osv.) och andra viktiga meddelanden.
 • Personalisering (offline eller online). Där detta krävs enligt lag, om du vill att dina personuppgifter används av Nestlé för att ge dig en skräddarsydd upplevelse/riktad reklam och innehåll, kan du ange detta genom att kryssa för relevanta kryssrutor som finns i registreringsformuläret, eller genom att svara på frågorna från kundtjänst. Om du inte längre vill dra fördel av den här skräddarsydda kommunikationen kan du när som helst avanmäla den genom att logga in på webbplatserna/apparna och ändra dina användarpreferenser i din profil genom att kryssa från relevanta rutor eller kontakta vår kundtjänst.
 • Riktad marknadsföring.  Vi samarbetar med reklamnätverk och andra reklamleverantörer (”Reklamleverantörer”) som utför reklamarbeten via oss och andra, ej anslutna företag på internet.  En del av reklamannonserna är skräddarsydda efter dina intressen baserat på information som samlas in på Nestlés webbplatser eller ej anslutna webbplatser över tid.   Du kan besöka www.aboutads.info/choices för att ta reda på mer om den här typen av annonsering, såväl som hur du kan välja bort intressebaserad reklam från företag som är med i DAA (Digital Advertising Alliances) självreglerande program.

  Dessutom kan du avanmäla dig från den här typen av annonsering på mobila applikationer från företag som delta i DAAs AppChoices-app genom att ladda ner appen från iOS- eller Android-app-butiken.  Du kan även avbryta insamlingen av uppgifter från platstjänster från en mobil enhet genom att gå in i inställningarna för platstjänster på din mobila enhet.
   

11. ÄNDRINGAR I DENNA AVISERING

Om vi gör ändringar i vårt sätt att hantera dina uppgifter, uppdaterar vi policyn. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i våra rutiner och denna policy. Återkom och läs regelbundet för att se eventuella uppdateringar till eller ändringar i vår policy.
 

12. DATAKONTROLL OCH KONTAKT

Om du vill ställa frågor eller kommentera denna policy och våra sekretessmetoder eller bestrida hur vi följer applicerbara sekretesslagar, är du välkommen att kontakta oss på: oscar@oscar.dk eller skriva till oss på Nestlé Professional Food A/S, Att. Marketing, Industrivej 36, DK-4683 Rønnede eller ringa vår kundtjänst på ++45 5679 2222.

Du kan även kontakta vår dataskyddskontakt via mail på: forum@se.nestle.com eller: Nestlé Sverige AB Box 7173 250 07 HELSINGBORG

Vi kommer att uppmärksamma och undersöka alla klagomål på hur vi hanterar personuppgifter (inklusive klagomål som rör att vi har överskridit dina rättigheter under applicerbara privata lagar).

DatakontrollAnsvarig för

 

Nestlé Sverige AB
Grenadjärgatan 5
254 53 Helsingborg
Sverige

Alla aktiviteter


Nestlé Treasury International S.A.
7, Rue Nicolas Bové
L - 1253 Luxemburg

Webbplats/app relaterad till kortbetalningar

Värt att notera: i vissa begränsade fall kan en annan Nestlé-enhet stå bakom behandlingen av dina betalkortsuppgifter.

Dessutom, samtliga följande Nestlé-enheter

 

Nestlé Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 7
DK-2300 Copenhagen S
Danmark

Alla aktiviteter i Danmark


AS Nestlé Norge
Fornebuveien 7
1366 Lysaker
Norge

Alla aktiviteter i Norge
 

Suomen Nestlé Oy
Keilasatama 5
02150 Espoo
Suomi

Alla aktiviteter i Finland