Berätta

Rapportera om du känner oegentligheter

Nestlé Affärsprinciper återspeglar vårt engagemang att driva affärer på ett etiskt sätt. Vi kompromissar inte med detta. Affärsprinciperna är mer än ord på papper. Vi är beredda att göra vad som krävs för att säkerställa att vårt företag hanteras i linje med vårt åtagande. Du kan hjälpa oss att nå detta mål.

Vårt rapporteringssystem "Berätta" ger dig och alla andra externa intressenter en särskild kommunikationskanal för rapportering av möjliga fall där vi brustit i efterlevnaden av våra affärsprinciper.

Hur rapporterar man en misstanke om att affärsprinciperna inte följs

"Berätta", vårt rapporteringssystem är tillgängligt när som helst (24/7,365 dagar om året.

  1. Du kan välja att använda ett webbformulär eller ringa ett avgiftsfritt telefonnummer och lämna ett meddelande. Detta görs via denna webbplats
  2. I båda fallen kommer du att få ett enskilt ärende-nummer. Skriv upp ärendenumret och spara det.
  3. Detta ärendenummer är din personliga nyckel till rapporteringssystemet och den rapport som du har lämnat. Det låter dig följa utvecklingen av ditt ärende och ger dig ytterligare information. Du kommer att bli ombedd att ange detta nummer varje gång du följer upp ärendet.
  4. Vi tar alla farhågor på allvar och kommer att vidta lämpliga åtgärder varje gång något rapporteras. Vi kommer att hålla er informerade om våra framsteg.
  5. När som helst kan du gå tillbaka till webbplatsen och följa utvecklingen av ditt ärende med ditt ärendenummer.
  6. Vi strävar efter att förbättra rapporteringssystemet och förbehåller oss rätten att göra förändringar i framtiden.