Always open for you

Nestlé gör kursmaterial om mänskliga rättigheter tillgängligt för alla

Måndag, June 3, 2019

Mänskliga rättigheter har blivit en av de viktigaste frågorna inom affärslivet. Därför offentliggör Nestlé nu sitt interna kursmaterialet om mänskliga rättigheter så att även aktörer utanför företaget kan ta del av det. Kursmaterialet lär ut hur man identifierar, analyserar och löser problem som rör mänskliga rättigheter. Företag och andra kan använda träningsmodulen och anpassa det efter sina egna behov.

- Företag måste ta ansvar och respektera de mänskliga rättigheterna. Genom att dela med oss av vårt träningsmaterial hoppas vi att vi kan inspirera och hjälpa andra, särskilt mindre organisationer, som möter liknande utmaningar, säger Christian Frutiger, Globalt ansvarig för Nestlés externa relationer. 

Träningsmodulen är en del av Nestlés åtagande för att främja mänskliga rättigheter, i allt man gör. Man har även tagit fram ett verktyg ”berätta” som möjliggör för vem som helst i världen att rapportera om misstankar, felaktiga metoder eller brott.

Träningsmaterialet om mänskliga rättigheter är utvecklad i ett samarbete mellan Nestlé och danska institutet för mänskliga rättigheter, som arbetar med att skydda och främja mänskliga rättigheter. Modulen är uppbyggd kring tre områden: att förstå vad mänskliga rättigheter är, utmaningar som hotar mänskliga rättigheter samt praktiska lösningar. Kursen visar hur komplext området är på ett enkelt sätt. Varje avsnitt avslutas med frågor som måste besvaras innan man kan fortsätta.

Nestlé har med de mänskliga rättigheterna i sina företagsprinciper samt i ytterligare 17 riktlinjer globalt. Mer än 100 000 medarbetare från 72 länder inom Nestlé har gjort kursen om mänskliga rättigheter sedan 2011 och målet är att alla anställda ska genomföra kursen senast 2020.

Länk till kurs om ”mänskliga rättigheter” på engelska här.