Always open for you

Ansvarig vattenanvändning är viktig

Fredag, March 22, 2019

World Water Day firas den 22 mars.

Ansvarlig användning av vatten är ett av Nestlés viktigaste miljömål. Nestlé är starkt engagerat i att säkra vattenresurser för kommande generationer. På fabriken i Juuka, Finland, uppnås detta genom att digitalisera fabriken.

Rent vatten är en nödvändighet för en livsmedelsfabrik, men det är också en snabbt minskande naturresurs. Därför är ansvaret för vattenförbrukningen en viktig del av vardagen på Nestlés Juuka-fabrik, som producerar OSCAR Signature-produkter.
"Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra processer. Till exempel installerade vi i mars nya mätare för övervakning av energi, vatten och ångförbrukning", säger Tomi Strand, fabrikschef.
Mätförbrukningen är en del av en ansvarsfull resursanvändning, så att arbetet kan ske målmedvetet för att minimera både konsumtion och miljöpåverkan. Vattenansvar är en av Nestlés huvudprinciper.
Nestlé har bland annat varit med och utformat den internationella AWS-standarden, som hjälper företag att övervaka sin vattenförbrukning, bedöma dess påverkan och agera ansvarsfullt och öppet.

Rationalisering minskar kemisk belastning

Förra året genomförde Puljonki ett tvåårigt effektivitetsprojekt för avloppsvattenbehandling. I samarbete med Kemira inrättades ett rengöringssystem som också kan vidareutvecklas.
Detta var ett viktigt steg för Puljonki, eftersom avloppsvatten producerades oundvikligen på fabriken.
Instrumentet måste vara helt rent, och tvättning i förhållande till alla är viktigt. Det säkerställer att t.ex. mjölk eller selleri slutar inte i produkter om de inte förekommer i ingredienslistan.
På grund av hygienreglerna behövs kemikalier för tvättning, men det är möjligt att påverka kvantiteten och kvaliteten på de använda kemikalierna.
"Vi ser till att vi inte använder mer kemikalier än vad som behövs för att tvätta. Det är möjligt att minska den kemiska belastningen genom till exempel en rimlig produktionsplanering, säger Strand.

Digital fabrik sparar vatten

Vid årsskiftet flyttade Strand till Juuka från utvecklingsprojekt i Nestlés nordiska organisation.
"Arbetet på Juuka-fabriken är bra eftersom vi har styrkan att vara både ett stort och ett litet företag. Vi har Nestlés resurser, men fabriken är liten och flexibel. Vi kan försöka utveckla nya driftsmodeller, säger Strand.
Strand jobbar för närvarande med att utveckla fabriken för en digital fabrik.
"Det har inte hänt tidigare i Nestlé, inte i denna skala över hela produktionen och fabriken."
Att gå in på en digital fabrik innebär i praktiken att det är lättare att spåra, analysera och förbättra din verksamhet.
All information om driften av fabriken lagras i ett moln där anställda också kan hitta alla nödvändiga instruktioner och läsa dem på en surfplatta på arbetsstationen. Underhåll kan utföras proaktivt, eftersom systemet rapporterar i god tid före maskinens svaga punkter.
"Att vara en digital fabrik betyder också att vi bättre kan kontrollera vattenbalansen och användningen av kemikalier, säger Strand.

Mer energi återvinns på fabriken

Strand säger att fabriken också planerar att utnyttja det vatten som används för uppvärmning bättre.
"Vi värmer upp många olika råvaror, vatten och buljong. När ångan från processen kondenserar till vatten, har den använt sin energi, men annars har ingenting hänt vattnet."
"Planen i år är att återvinna vår kondens i vår egen process."