OSCAR Signature och hållbarhet

Fredag, March 1, 2019

Vi tillagar våra fonder precis som du själv skulle ha gjort

  • Ben och grönsaker steks innan de tillagas för en "brun" buljong/fond och sedan tillförs örter och kryddor.
  • Fonden/buljongen kokas i upp till 12 timmar innan den ställs åt sidan  så att smakerna kan blandas och utvecklas.
  • Produkterna silas och kannorna töms.
  • Produkterna silas och sedan med upp till 80 %.

Kvalitetskontrollerad

Kvaliteten kontrolleras redan innan råvarorna anländer till fabriken fram till färdig produkt – utan kompromisser. Varje produktions-batch genomgår mikrobiologiska och mekaniska tester och testas även sensoriskt av kockar.

Samtliga produkter spåras och övervakas även efter utgångsdatum.

Hållbarhet och avfallshantering

Vi tillverkar våra produkter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt:

  • Bioavfallet återvinns i gödningsmedel, biobränsle och kosmetika.
  • Vi återvinner alla kartonger, glas och metall.
  • Energin vi använder kommer huvudsakligen från förnybara källor.
  • Vi har de senaste tre åren lyckats reducera våra koldioxidutsläpp med 28 % och energiförbrukningen med 3,2 %.

Folder: