Always open for you

Vår förpackning måste vara återvinningsbar

Torsdag, June 28, 2018

All vår förpackning måste kunna återanvändas år 2025.

Den 10 april meddelade Nestlé ambitionen att göra 100% av förpackningen återvinningsbar före 2025. Nestlés vision är att ingen förpackning, inklusive plast, måste hamna på en deponi eller som avfall. Nestlé anser att det är ett brådskande behov att minimera förpackningens påverkan på miljön.

Som Nestlé-koncernchefen Mark Schneider säger:

"Plastavfall är ett av världens största hållbarhetsproblem idag. Det kräver en kollektiv strategi och vi är engagerade i att hitta förbättrade lösningar för att minska och återvinna avfall. Vår ambition är att uppnå 100% återvinningsbar förpackning senast 2025. "

Nestlé fokuserar på tre kärnområden: eliminerar icke-återvinningsbar plast, uppmuntrar till plastanvändning, vilket möjliggör bättre återvinning och eliminerar eller ändrar komplexa kombinationer av förpackningsmaterial.

Som ett erkännande av behovet av utveckling av en cirkulär ekonomi är Nestlé engagerad i

  • Att spela en aktiv roll i utvecklingen av välfungerande insamlings-, sorterings- och återvinningssystem i de länder där Nestlé är närvarande (i nästan 190 länder).
  • Att arbeta med värdekedjepartners och branschorganisationer för att utforska olika förpackningslösningar för att minska plastförbrukningen, underlätta återvinning och utveckla nya metoder för att eliminera plastavfall.
  • Att märka plastförpackningar med återvinningsinformation för att hjälpa konsumenterna att leverera det på rätt sätt.
  • Att främja en återvunnen plastmarknad genom att fortsätta öka andelen återvunnen plast i vår förpackning.

Förebyggande av förpackningsmaterial som slutar som avfall, inklusive hav och vattenvägar, är en av huvudorsakerna till Nestlés löfte om att all förpackning ska kunna återanvändas år 2025.

Läs mer om Nestlé i samhället