Nestlé i samhället

Våra ambitioner för 2030

Förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid

Varje dag påverkar vi flera miljarder människor, frän odlare av våra ingredienser, till människorna som konsumerar våra produkter till samhällena där vi lever och i den miljö som vi alla är beroende av.

Där gör vi en skillnad

Vi har definierat tre övergripande ambitioner vi vill uppnå till 2030. Dessa mål guidar oss i vårt arbete och stödjer samtidigt FN:s hållbarhetsmål.

Våra fokusområden är en del av vårt syfte. Individer och familjer, vårt samhälle och planeten är sammankopplade, och våra insatser inom vart och ett av dessa områden stöds genom våra 42 åtaganden. Dessa åtaganden möjliggör så småningom att vi kan möta våra tre ambitioner fram till 2030, i linje med FN: s plan för hållbar utveckling (SDG).

Hur vi gör affärer

Baserat på våra värderingar fokuserade på respekt arbetar vi med partners för att skapa ett gemensamt värde - bidra till samhället samtidigt som vi säkerställer långsiktig framgång. Vi kallar detta för Creating Shared Value, och vi integrerar det i allt vi gör.
 

Få mer information om Nestlé CSV:

CSV på nestle.com